Zarząd Internet Union S.A. uprzejmie informuje, że w dniu 13 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia Internet Union S.A. (IU) ze spółką Rede Sp. z o.o. (REDE).

Połączenie nastąpiło w drodze przejęcia REDE przez IU w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku REDE do IU – w drodze sukcesji uniwersalnej – co oznacza, że IU wstępuje w całość praw i obowiązków REDE.

Powyższe modyfikacje znajdą swoje odzwierciedlenie w szczególności we wszystkich umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych i wzorcach takich umów, których REDE jest/była stroną, lub którymi się posługuje, rachunkach oraz fakturach, bez konieczności podpisywania aneksu do poszczególnych umów. Informacja o wskazanych zmianach nie stanowi zmiany warunków umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, a tym samym nie powoduje powstania uprawnienia do wypowiedzenia przez Abonenta umowy. Jednocześnie informujemy, że  dotychczasowe warunki umowy abonenckiej i zasady korzystania z usług pozostają bez zmian. Dotychczasowi klienci spółki Rede Sp. z o. o. stają się klientami Internet Union S.A.

Klienci korzystający z usług dostawy internetu przy wykorzystaniu łącza radiowego niezmienne będą realizować swoje usługi pod marką REDE. Klienci, korzystający z łącza światłowodowego będą realizować usługi pod marką Moico. Firmy i podmioty biznesowe zostaną obsłużone przez markę SEEV. Wszystkie wyżej wymienne marki są własnością spółki Internet Union.

Klientom zmieni się numer umowy na numer aktualny przyporządkowany w systemie IU oraz numer rachunku bankowego, na który od 1 sierpnia 2021 należy dokonywać wszelkich wpłat. Odbiorcy zostaną szczegółowo poinformowani listownie o tych zmianach. Logowanie do portalu klienta będzie możliwe za pomocą nowego numeru umowy. Do 31 sierpnia 2021 poprzedni login pozostanie aktywny.

Aktualne dane Operatora:
Internet Union S.A.
Ul. Złotnicka 28,
54-029 Wrocław
wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod nr 9610, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000388937,
o kapitale zakładowym: 1 231 000,00 zł, NIP 8943024998, Regon 021547015

Biuro Obsługi Klienta:
ul. T. Kościuszki 117/2u
50-442 Wrocław

Pozdrawiamy!
Zespół REDE

Niniejsza strona www wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na tej stronie bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz tym samym zgodę na wykorzystanie plików cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki związane z użyciem plików cookies.