×

SZCZEGÓŁY PAKIETU

TECHNOLOGIA:5 Ghz
KOSZT MIESIĘCZNY: 68 zł
PRĘDKOŚĆ POBIERANIA: do 8 Mb/s
PRĘDKOŚĆ WYSYŁANIA:do 2 Mb/s
PRĘDKOŚĆ PO 3 LATACH Z REDE: do 10 MB/s

Koszt podłączenia: jednorazowo 150 zł

Router: możliwe podłączenie

Zewnętrzny adres IP: w ramach pakietu

Limit pobierania danych: brak

Umowa: na czas nieokreślony

Okres wypowiedzenia: 1 miesiąc